Indie Book

עו"ד רשלנות רפואית - רשלנות בטיפול שינייםהמצב המשפטי הרגיש
בתחום הרפואה האסתטית

אחד הנושאים בהם נתקל
כל סטודנט מתחיל במסגרת לימודי משפטים היא סוגיית התביעות בגין רשלנות רפואית. ובפרט רשלנות רפואית בטיפול שיניים
זוהי סוגיה מורכבת אשר נידונה ללא הרף במהלך עשרות השנים האחרונות. אך בתוך תחום
זה קיים תת תחום בעייתי ורגיש במיוחד מבחינה משפטית – תביעות ותובענות בתחום
הניתוחים הפלסטיים והאסתטיים למיניהם.

מדוע תחום זה רגיש
במיוחד? ובכן, תחום הרפואה הפלסטית נבדל משאר תחומי הרפואה בעיקר בכך שהניתוחים
בתחום זה הינם התנדבותיים, כלומר – אינם נובעים על פי רוב מצורך רפואי אמיתי של
המטופל, אלא מרצונו החופשי לשנות דבר מה במראהו החיצוני (מדובר כאן על ניתוחים
פלסטיים לצרכי אסתטיקה בלבד, ולא במטופלים בעלי מומים מולדים וכד' אשר נדרשים לניתוח
פלסטי מבחינה רפואית).

וכאן בדיוק טמונה
הבעייתיות והרגישות שבתחום זה. לדוגמה – נניח כי אישה כלשהי בגיל העמידה מגיעה
מרצונה החופשי לשולחן הניתוחים של מנתח פלסטי מומחה. נניח כי הטיפול בו מעוניינת
האישה הוא מתיחת פנים, וכי לאחר ביצוע הניתוח האישה אינה מרוצה מן התוצאה הסופית.
בשלב זה תפנה האישה לבית המשפט על מנת לתבוע את המנתח, אך זה מצידו יכול לטעון כי
עשה הכל באופן נכון ומדויק מבחינה רפואית, וכי איכותה של התוצאה האסתטית הסופית
נתונה בעיני המתבונן בלבד – אחד יחשוב כי התוצאה יפה ואילו השני יחשוב אחרת. מה
עושים במצב כזה? האם קיים כאן מחדל רפואי, ואם כן - על מי מוטלת האחריות למחדל זה?

סוגיה זו כמובן
מורכבת מאוד ומציבה שאלות משפטיות חשובות. לאסכולה המשפטית - רפואית קיימות תשובות
לשאלות אלו, אך הן אינן חד משמעיות ונתונות (בדומה לתחומים משפטיים רבים נוספים)
לפירוש מצד הצדדים השונים.

תשובות אלו מתבססות
על עקרונות כגון תיאום ציפיות מלא ויסודי בין המטפל למטופל בטרם עריכת הניתוח, חשיפה
מלאה של מידע רלבנטי ושיתוף הפציינט בתהליך קבלות ההחלטות – הכל טרם הניתוח כמובן.

בכל מקרה, אם אתם או
מישהו שאתם מכירים מעוניין לעבור ניתוח פלסטי או טיפול קוסמטי מורכב כזה או אחר,
חשוב מאוד כי תהיו ערים לכל הבעיות והסיבוכים האפשריים המאפיינים תחום זה. כדאי
ומומלץ מאוד לעשות את כל עבודת המחקר הרלבנטית לפני קבלת ההחלטה הסופית, וזאת על
מנת להתאים את ציפיותיכם למציאות ולמנוע היתקלויות משפטיות לא נעימות במקרה בו אחד
הצדדים אינו מרוצה לאחר הניתוח.

לחץ לכניסה לאתר dental-law.co.il לפרטים